fb tel

Polityka prywatności serwisu NEWSLETTER

  1. Wydawcą Newslettera jest PW Tyrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Kozach. Usługa Newslettera będzie świadczona na niniejszych warunkach.
  2. Każda osoba przystępująca do subskrypcji – rejestrująca swój adres e-mail w bazie Newslettera zgodnie z pkt 5, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PW Tyrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kozach, przy ul. Krakowskiej 49 43-340 Kozy, wyłącznie w celu przesyłania bezpłatnego Newslettera.
  3. Newsletter jest bezpłatną usługą, która polega na okresowym przekazywaniu za pomocą poczty elektronicznej informacji dotyczących aktualnych ofert handlowych, oraz nowości w domenie tyrex.pl.
  4. Adresy zarejestrowane w bazie Newslettera nie będą udostępniane osobom trzecim.
  5. Subskrypcja (zarejestrowanie w bazie) Newslettera następuje poprzez podanie danych w polu „Newsletter” na stronie internetowej www.tyrex.pl, następnie wybór interesującej oferty tworzyw sztucznych oraz zaznaczenie pola „Akceptuję politykę prywatności serwisu” i wciśnięcie przycisku „Zapisz się”
  6. Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji Newslettera – w tym celu należy wybrać tę opcję w otrzymanej wiadomości.
  7. Wszelkie pytania, wnioski i reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej klient@tyrex.pl. Aby reklamacja została przyjęta do rozpoznania, wiadomość musi zawierać adres poczty elektronicznej Subskrybenta, pod którym dokonał on subskrypcji Newslettera.
  8. PW Tyrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma w każdym czasie prawo do modyfikacji, dokonania zmian lub wycofania dostępu do usługi subskrypcji Newslettera, bez lub za wcześniejszym powiadomieniem subskrybentów.